Bengkel Pelan Tindakan Pembangunan Wanita Islam

piswi Bengkel Pelan Tindakan Pembangunan Wanita Islam

Bengkel Pelan Tindakan Pembangunan Wanita Islam Siri 1 pada 27 hingga 29 November 2014 di Hotel De Palma, Ampang, Selangor.