Fatwa Tentang Penyertaan Wanita Islam Dalam Pertandingan Ratu Cantik

Keputusan:

Adalah haram bagi wanita Islam menyertai apa-apa jenis pertandingan ratu cantik.

Status Penwartaan: 

Diwartakan

Tarikh Diwartakan: 

11 May, 1995

Nombor Rujukan: 

(JAI.Sel.80174/7 Jilid III ;

Akta/Enakmen: 

Sel. P.U. 11.

Negeri: 

Selangor