Jawatankuasa Pemikir Penyelidikan dan Pusat Sumber

 

 

Pengerusi

 

 YBhg Prof. Madya Dr. Raihanah binti Haji Abdullah

 

 

AhliYBhg Prof. Madya Dr. Mohamed Azam bin Mohamed AdilProf. Madya Dr. Faridah Noor binti Mohd NoorYBhg Puan Marlina binti Amir HamzahYBhg Puan Suzana binti Ghazali