Jawatankuasa Pemikir Sosial

 

 

Pengerusi

 

 YBhg Datin Dr. Siti Zalikhah binti Mohd Nor

 

 

AhliYBhg Prof. Madya Dr. Harlina Halizah SirajYBhg. Puan Fadhlina binti Dato’ SiddiqYBhg Puan Nordiran binti IdrisYBhg Puan Nor Jana (Nor Jannah) Hassan @ Mohamed

 YBhg Puan Noraini binti AhmadKetua Penolong Pengarah, Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)